Privátní centrum
STOMATOLOGIE
A DENTÁLNÍ CHIRURGIE

Naše služby

Endodoncie

Endodoncie se zabývá ošetřením kořenových kanálků probíhajících uvnitř kořenů zubů. V těchto kanálcích probíhá zubní dřeň, která se při proniknutí bakterií zubního kazu infikuje a dochází tak k zánětu zubní dřeně.Tuto dřeň je nutné odstranit,kořenové kanálky rozšířit, vyčistit a poté zaplnit kořenovou výplní, aby nedocházelo k šíření zánětu ze zubního kořene do okolní kosti.

V rámci ošetření kořenových kanálků nabízíme ošetření nadstandardní (tedy ošetření strojové). Strojové ošetření kořenových kanálků nabízí možnost kvalitnějšího pročištění kanálků, rozšíření přesně kalibrovanými rotačními nástroji a  připravuje tak ideální podmínky pro zaplnění kořenových kanálků.
Z endodontických systémů využíváme systém MTwo a Reciproc.
Při strojové endodoncii využíváme k přesnému změření délky kořenového kanálku speciální měřící přístroj apexlokátor Rypex 6 pracující na základě měření odporu měkkých tkání a nemusíme tak zhotovovat měřící rentgenový snímek,tedy zbytečně pacienta nezatěžovat rentgenovým zářením.

Plnění kořenových kanálků provádíme pomocí přesně kalibrovaných gutaperčových čepů odpovídajících kalibrovaným preparačním nástrojům,čímž je zajištěno přesné vyplnění kořenových kanálků.
K plnění kořenových kanálků používáme i System B, který umožňuje zaplnit kořenový kanálek rozhřátou tekutou gutaperčou, která má pak možnost zatéct do všech mikroskopických prostor a následně v kořenovým kanálků zatuhává a vytváří tak kompaktní kořenovou výplň.


Ceník Endodoncie