Privátní centrum
STOMATOLOGIE
A DENTÁLNÍ CHIRURGIE

Naše služby

Pro stomatology

Vážení kolegové, 
je možné s námi spolupracovat v několika oblastech.

V našem privátním centru se zaměřujeme na výkony v rozsahu dentoalveolární chirurgie a implantologie:

 • Chirurgické extrakce retinovaných zubů
 • Extrakce radixů, destruovaných zubů i zubů přespočetných
 • Resekce kořenového hrotu
 • Cystektomie
 • Frenulektomie
 • Uvolnění tahů bukálních řas a tahů při mělkém dolním vestibulu
 • Preprotetická úprava měkkých i tvrdých tkání (vestibuloplastiky, excize vlajících hřebenů, egalizace, snesení torus palatinus, torus mandibulae)
 • Chirurgická korekce frenulum linguae breve
 • Excize nezhoubných útvarů v dutině ústní
 • Otevřená kyretáž
 • Fenestrace u retinovaných špičáků
 • Augmentace kostním štepem
 • Sinus lift
 • Vestibuloplastiky, plastiky bukalních řas
 • Krytí gingiválních recesů
 • PRF

Pokud budete mít o spolupráci zájem, pak si můžete stáhnout naše žádanky na ošetření/vyšetření, ev. můžete použít standartní poukazy na vyšetření/ošetření z VZP.

Implantologie:

 • Zavádíme implantáty ANKYLOS  firmy Dentsply – je možné spolupracovat jak ve formě pouhého zavedení implantátu po aplikaci vhojovacího válečku, tak ve formě komplexního ošetření, tedy včetně protetické práce.

Akreditované pracoviště:

 • Naše pracoviště je akreditovaným pracovištěm pro stomatochirurgii II.typu. Stáž je možná po dohodě s vedoucím lékařem.
 • Cena:1.000 Kč/den
Parodontologie:
 • je možné odesílat vaše pacientky ke specialozivané parodontologické péči - prováděna je i péče chirurgická v rozsahu oboru parodontologie

Dentální hygiena:

 • V našem centru zajistíme pro vaše pacienty komplexní péči  v rozsahu od instruktáže dentální hygieny,přes kyretáže až po bělení zubů.

CBCT:

 • Zhotovení 3D CBCT smožností jeho vyhodnocení, přenos na flash disku nebo CD.
Žádanky na ošetření a vyšetření ke stažení zde