Privátní centrum
Ambulance dentoalveolarni
chirurgie a implantologie

Naše služby

Akreditované pracoviště

Vážení kolegové,
naše pracoviště se v lednu 2019 stalo akreditovaným výukovým pracovištěm II.typu pro stomatochirurgii.
Je tedy možné v naší ambulanci absovovat stáž zaměřenou na stomatochirurgii, kterou využijete v celoživoním vzdělávání a získávání kreditů dle ČSK.
Kontaktovat nás můžete mailem: dentino.vyskov@gmail.com

Cena stáže: 1.000 Kč/1 denCeník Akreditované pracoviště