Powered by Smartsupp

Vstupní a preventivní prohlídky

V rámci vstupního vyšetření v naší ordinaci bude vyšetřena komplexně celá dutina ústní, tedy stav chrupu, všech měkkých tkání a také parodont (závěsný aparát zubu). Zhotovíme rentgenové snímky zaměřené na mezizubní prostory a přehledný snímek obou čelistí (OPG) nebo 3D CBCT (pokud to situace vyžaduje, jedná se o nejmodernější trojrozměrnou techniku zobrazení chrupu).

Na základě tohoto vyšetření bude stanoven léčebný plán a budou Vám navrhnuty možnosti ošetření.


Na preventivní prohlídku Vás pak budeme zvát jednou za ½ roku.Ceník

Název položky Cena
Vstupní vyšetření hradí ZP
pro pojištěné v ČR
Preventivní prohlídky hradí ZP
pro pojištěné v ČR
Konzultace neregistrovaného pacienta
bez žádanky od jiného lékaře
500 Kč
+ 500 Kč v případě zhotovení a vyhodnocení OPG


Kompletní ceník