Implantologie

Nabízíme možnost řešení defektů chrupu pomocí nitrokostních titanových implantátů Ankylos německé firmy DentsPly.

Pomocí implantátů lze řešit defekty menšího rozsahu, jako jsou například mezery v chrupu vzniklé po ztrátě zubu při úrazu , i defekty rozsáhlé, jako je například ztráta všech zubů. Na implantáty zhotovujeme fixní náhrady (korunky, můstky), ale také snímatelné hybridní náhrady,aby byl zaručen maximální komfort pacienta při jídle a mluvení.


V případě nedostatku kvalitní kosti se v rámci implantologického ošetření používají různé augmentační techniky, ať už za použití "umělé kosti" nebo odběr štěpů z oblasti brady nebo z oblasti "za osmičkou" a následné přesunutí a fixace štěpu na potřebném místě. Odběr štěpů, stejně jako zvýšení čelistní dutiny technikou otevřeného sinus liftu provádíme velmi šetrně za použití operačního ultrazvuku - piezochirurgie.


Implantace zahrnuje vstupní vyšetření, kdy zhodnotíme Váš celkový zdravotní stav, množství a kvalitu kosti ve všech rozměrech jak klinickým, tak rentgenologickým vyšetřením.Ceník

Název položky Cena
Implantát ANKYLOS DENTSPLY implantát včetně metalokeramické korunky
30.000 Kč/ 1 implantát s korunkou  
v případě nedostatku kosti nutno provést tzv. augmentaci (doplnění umělé kosti + překrytí kolagenní membránou)
7.000 Kč/ 1 implantát
mezičlen můstku, který je nesený implantáty
5.000 Kč/mezičlen
sinus lift (zvýšení čelistní dutiny doplněním umělé kosti a kolagenní membrány)
10.000 Kč/ 1 čelistní dutina (tedy 1 strana)
Implantologická konzultace 1.000 Kč - zahrnuje zhotovení OPG, RTG dle potřeby lékaře, nezahrnuje zhotovení CBCT
cena konzultace bude odečtena při I. fázi implantace (zavedení implantátu do kosti)
pokud se pacient pro implantaci nerozhodne, a nebo bude-li neproveditelná (po zhodnocení stavu lékařem), pak je částka nevratná
Zhotovení CBCT - pracoviště Dentino Clinic BRNO
 (trojrozměrné RTG, cena zahrnuje i vypálení na CD pro externí pacienty)
1.000 Kč


Kompletní ceník