Pro stomatology

Vážení kolegové, 

V našem privátním centru se zaměřujeme na výkony v rozsahu dentoalveolární chirurgie a implantologie:

 • Chirurgické extrakce retinovaných zubů
 • Extrakce radixů, destruovaných zubů i zubů přespočetných
 • Resekce kořenového hrotu pomocí piezochirurgického přístroje NSK VarioSurg3, popřípadě současně i retrográdní uzávěr kanálku MTA
 • Cystektomie
 • Frenulektomie
 • Uvolnění tahů bukálních řas a tahů při mělkém dolním vestibulu
 • Preprotetická úprava měkkých i tvrdých tkání (vestibuloplastiky, excize vlajících hřebenů, egalizace, snesení torus palatinus, torus mandibulae)
 • Chirurgická korekce frenulum linguae breve
 • Excize nezhoubných útvarů v dutině ústní
 • Otevřená kyretáž
 • krytí gingiválních recesů, gingivektomie
 • Fenestrace/patefakce u retinovaných špičáků
 • Augmentace 
 • Sinus lift
 • Výkony je možné provádět v kombinaci s PRF (platelet rich fibrin)
 • Výkony u dětí je možné provádět v sedaci (Entonox, Midazolam p.o.)


Pokud budete mít o spolupráci zájem, pak si můžete stáhnout naše žádanky na ošetření/vyšetření, ev. můžete použít standartní poukazy na vyšetření/ošetření.

Implantologie:

 • Zavádíme implantáty ANKYLOS firmy Dentsply – je možné s námi spolupracovat jak ve formě pouhého zavedení implantátu po aplikaci vhojovacího válečku, tak ve formě komplexního ošetření, tedy včetně protetické práce.

Žádanky na ošetření a vyšetření ke stažení:


ZDE